0242 237 50 75

COVİD 19 SALGINI ve  TALEPLERİMİZ

images_covid199

 

 

 

Değerli meslektaşlarımız; 

        Dünya ölçeğinde olağanüstü dönem yaşadığımız bugünlerde COVİD 19 virüsüne karşı alınacak önlemler çerçevesinde sahadan gelen geri bildirimler değerlendirildiğinde böyle bir yazı paylaşma ihtiyacı duyulmuştur.   

        Bu tür salgın durumlarında olması gereken Sağlık Bakanlığı’nın hiçbir talep beklemeksizin sağlık kurumlarında; riskli personellerin idari izinli sayılmalarının sağlanması, bilgilendirme, personelin korunması için ekipmanların sağlanması gereksede altyapı dezenfeksiyonunu yapmasıdır.

        Sağlık kurumlarından ve meslektaşlarımızdan gelen geri bildirimlerde böyle bir sürecin işlemediği görülmüştür.

        Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları ve İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yapılan görüşmelerde malzeme eksikliğinin olmadığı belirtilerek talep halinde gerekli korumaları sağlayacaklarını ifade etmişlerdir..

        Beklentimiz acilen talep gelmeden önlemlerin alınması ve malzemelerin temini yönündedir.

        Beklentimiz bu olsa da böyle bir mekanizmanın açıklandığı ortamda ilk yapmamız gereken taleplerimizi yazılı olarak ilgili kurumlara iletmektir. Her birim ya da kurum bir üst makama bu talepleri yazılı olarak mutlaka yapmalıdır. Bundan sonraki adım talebin hızlı bir şekilde çözümlenmesinin takibidir.

         Sağlık çalışanları olarak, yaşatmak için öncelikle yaşamamız gerektiğini ifade etmek isteriz. Konunun aciliyeti ve hassasiyeti açısından Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce sorunlarımızın hızlı bir şekilde çözümleneceğini umuyoruz.

          Tüm meslektaşlarımızın bilgilerine sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 

Saygılarımızla..

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu