0242 237 50 75

Covid 19 Bilimsel Değerlendirmeler 3

images_AACCCC_19

 

Türk Tabipleri Birliği’nin, ana başlıkları yazılan değerlendirmelerine linklerden ulaşabilirsiniz.

Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.

ANTALYA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU 

COVID-19 Pandemisinde beklenen çare Tabip Odalarının seçim sistemini değiştirmek olabilir mi?

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=74f726f6-8f9b-11ea-9b7d-6d38d16eb233

5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=e952a394-8ef7-11ea-9b7d-6d38d16eb233

“Normalleştirme” adımları epidemiyoloji biliminin gereklerine göre atılmalıdır, halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalıdır!

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=44af4220-8ecf-11ea-9b7d-6d38d16eb233

Sağlık Bakanlığı; “Özel Hastaneler Sağlık Personelini Ücretsiz İzne Çıkartamaz”

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=5f787ad4-8e27-11ea-9b7d-6d38d16eb233

İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=c9abaf08-8e12-11ea-9b7d-6d38d16eb233

Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Rehberi’ndeki Radyolojik Görüntüleme Önerileri Gözden Geçirilmelidir

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=465aaca6-8dd3-11ea-9b7d-6d38d16eb233

İstanbul Sözleşmesi’nin standartları her zaman uygulanmalıdır

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=cc4d858a-8c53-11ea-911b-f85bdc3fa683

DİSK yöneticileri serbest bırakıldı. Yeni bir düzen için birlikte mücadeleye devam!

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=565668ce-8b9f-11ea-911b-f85bdc3fa683

COVID-19’dan hastalanan sağlık çalışanlarının hakları korunamıyorsa hiç kimsenin hak talep edebilmesi mümkün olmayacak demektir!

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=eb361996-8ad5-11ea-911b-f85bdc3fa683

Sağlık meslek örgütlerinden 1 Mayıs açıklaması: Emeğimize sahip çıkıyor, yaşasın 1 Mayıs diyoruz!

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=67683484-8ac4-11ea-911b-f85bdc3fa683

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılığı reddediyoruz

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=c0a08b7e-8aaf-11ea-911b-f85bdc3fa683

TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları İçin Rehber

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=693dfb8e-8a21-11ea-911b-f85bdc3fa683

TTB, COVID-19 önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılması istenen cep telefonu uygulamalarını kişisel verilerin korunması yönünden değerlendirdi

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=68602c1a-89f3-11ea-911b-f85bdc3fa683

COVID-19 Salgını Hakkında Bilimsel Araştırmalarda; Haklar, Yetkiler, Görevler

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=a95cb434-8932-11ea-911b-f85bdc3fa683

​​​​​​​Ayrımcılık Salgınla Mücadeleye ve Topluma Zarar Verir

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=af6257fe-88a0-11ea-911b-f85bdc3fa683

Şanlıurfa Tabip Odası Yöneticileri serbest bırakıldı

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=302e80e2-889c-11ea-911b-f85bdc3fa683

TTB’den İşyerinde Pandemiye Hazırlık Rehberi

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=3665418c-887c-11ea-911b-f85bdc3fa683

Aşı Haftasında Türk Tabipleri Birliği’nden kamuoyuna; Aşılar herkes için yararlıdır! Her yıl milyonlarca kişiyi ölümden korumaktadır

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=94bb25f0-886b-11ea-911b-f85bdc3fa683

Bu şartlarda hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulamaz! Nasıl ki COVID-19 virüsünü yenmeyi başaracaksak, “sağlıkta şiddeti” ülkemizin gündeminden çıkarmayı başaracağız…

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=cb5528b2-885d-11ea-911b-f85bdc3fa683

COVID-19 Tanısı veya Tedavisi Alan Sağlık Çalışanlarının Hastalıklarının Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmesi Bir Haktır

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=fe400c4c-8853-11ea-911b-f85bdc3fa683

Dünya Tabipler Birliği’nden sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara kınama

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=f221cd9a-884b-11ea-911b-f85bdc3fa683

Dr. Erdinç Şahin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz!

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=aec9f76a-8577-11ea-9137-e385f12afb6d

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcileri: Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanması Devletin ve Toplumun Sorumluluğudur! Çocuk Hakkı İhlalleri Son Bulsun

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=3c76286c-8533-11ea-9137-e385f12afb6d

COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor. Hükümeti önlem almaya davet ediyoruz!

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=e34429ca-846e-11ea-9137-e385f12afb6d

Hekimlerin ulaşım sorunu çözülmelidir

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=d0fd896e-83d8-11ea-9137-e385f12afb6d

Kronik hastalık nedeniyle zorunlu izin kullanan sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin kesilmesi hukuka aykırıdır

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=79dc5578-83bc-11ea-9137-e385f12afb6d

Sağlık çalışanlarının korunması için acil eylem çağrısı

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=44a25214-83b6-11ea-9137-e385f12afb6d

Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı’ndan hekimlere destek ve teşekkür mesajı

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=f8f307ea-83a7-11ea-9137-e385f12afb6d

Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddetin mazereti olamaz

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=30a8d5ba-8327-11ea-9137-e385f12afb6d

Özel sektördeki sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyuldukları bu dönemde ücretsiz izne zorlanması evrensel hukuka, Anayasa’ya ve Sağlık Bakanlığı’nın pandemiyle ilgili düzenlemelerine aykırıdır

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=feb1db54-82fb-11ea-9137-e385f12afb6d

​​​​​​​Zonguldak ilinde hastalanıp Covıd-19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu, öyle mi?

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=861cbe54-8182-11ea-bc5a-1802c1c4918a

17 Nisan “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” bütün illerde ve büyük bir katılımla gerçekleştirildi

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=8085a97c-80b2-11ea-bc5a-1802c1c4918a

COVID-19 salgınını durduracak, sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracağız!

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=fff819a6-806c-11ea-bc5a-1802c1c4918a

Zorunlu olmayan üretim durdurulsun, işyeri hekimlerinin can güvenliği sağlansın, kişisel koruyucu ekipmanları Çalışma Bakanlığı tarafından sağlansın

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=40016e14-7fda-11ea-bc5a-1802c1c4918a

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlardan açıklama: Kadına yönelik şiddete son

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=11c7df52-7fc0-11ea-bc5a-1802c1c4918a

Toplum ve Hekim’in 42 yıllık arşivi internette

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=569ddde4-7fb5-11ea-bc5a-1802c1c4918a

TTB Merkez Konseyi, 6. haftaya girilen COVID-19 salgın sürecinde son gelişmeleri değerlendirdi

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=6293ca12-7f0d-11ea-8762-86c8585dcce5