0242 237 50 75

Covid 19 Mevcut Durum

images_CVD

 

 Değerli meslektaşlarımız 

Covid 19 salgını ile ilgili gerek mevcut durum, yeni gelişmeler gerekse de  bilimsel değerlendirmelerle ilgili bilgi akışına devam ediyoruz.

Türk Tabipler Birliği’nin, ana başlıkları yazılan değerlendirmelerine linklerden ulaşabilirsiniz.Hepinize çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz.
 
Kendi sağlığımızın korunmasının tüm yakınlarımızın,ekip arkadaşlarımızın ve toplumun sağlığının korunması anlamına geldiğini düşünerek bilimsel önlemlere azami ölçüde uymanızı tekrar hatırlatıyoruz. 

 
Sevgi ve Saygılarımızla;
 
Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Dr.Naci İŞOĞLU
 

Ayrılışları yapılamayan devlet hizmeti yükümlüleri hak kaybına uğratılmamalıdır

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=942f84aa-7d76-11ea-8762-86c8585dcce5

Ek ödemede hekimler arasında ayrım haksızlıktır

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=d0ae52b4-7bee-11ea-a12d-7aee3f6e69c5

COVID-19 birimlerinde görevlendirilen hekimlerin mesleki faaliyetleri, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamındadır

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=ed84158c-7bd9-11ea-a12d-7aee3f6e69c5

Aile hekimliğinde COVID-19 salgın yönetiminde sorunları büyüyor

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=cc04828a-7bd8-11ea-a12d-7aee3f6e69c5

“Sağlık sisteminde reform ne için yapılmalı?” sorusuna yanıtınız; “Halkın sağlığını korumak için” ise: ”SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI” SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARISIZDIR!

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=56c05436-7b15-11ea-a12d-7aee3f6e69c5

COVID-19 Hastalarına Yönelik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı
https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=a4dd2238-7a71-11ea-a12d-7aee3f6e69c5

Sağlıkta şiddetle ilgili 8 Nisan 2020 günü TBMM’ye sunulan Kanun teklifi hakkında TTB Görüş ve Önerileri

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=2d2b65b6-7a61-11ea-a12d-7aee3f6e69c5

Tıp fakültesi son sınıf eğitiminde yaratılan kargaşa giderilmeli, öğrencilerin mağdur olmaları önlenmelidir

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=32f02966-7a46-11ea-a12d-7aee3f6e69c5

Sağlık Bakanlığı COVID-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamıyor

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=01965494-7988-11ea-a12d-7aee3f6e69c5

TTB’den Sağlık Bakanlığı’na uyarılar

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=43199d68-7d98-11ea-8762-86c8585dcce5

Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=e1451c80-7d8c-11ea-8762-86c8585dcce5

Pandemi sürecinde iş yoğunluğu artan sağlık çalışanlarının görev dağılımı adaletli ve eşit şekilde yapılmalıdır

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=f1cbaa50-7d88-11ea-8762-86c8585dcce5

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’den COVID-19 mücadelesinde hapistekilerin ayrım gözetmeksizin tahliye edilmesini istedi

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=47a079dc-7d8a-11ea-8762-86c8585dcce5

Pandemi dolayısıyla artan iş yükü için planlı ve adaletli bir işbölümü yapılmalı, asistan hekimlerin talepleri dikkate alınmalıdır

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=4e7e7dbe-7d65-11ea-8762-86c8585dcce5