0242 237 50 75

Covid 19 Meslek Hastalığıdır

images_CVDMSLK1

 

Değerli Meslektaşlarımız,

COVID-19’A YAKALANMIŞ SAĞLIK ÇALIŞANLARI DOĞRUDAN MESLEK HASTALIĞINA YAKALANMIŞ SAYILMALIDIR.

Sağlık çalışanları, ister hasta naklinde, ister birinci basamakta filiasyon çalışmalarında, aile hekimliği merkezlerinde hasta muayene ederken, ister hastanede hasta karşılama ve ayırma (triaj) alanlarında, ister test için sürüntü alma, ister laboratuvar analiz süreçlerinde, isterse salgın döneminde verilen eğitimlerde, fabrikalarda, işçilerin peryodik muayenelerini gerçekleştirirken olsun, her an  virüs ile enfekte olma riski belirgin şekilde artan en önemli risk grubudur. Bu koşullar altında COVID-19’a yakalanmış olan sağlık çalışanları doğrudan meslek hastalığına yakalanmış sayılmalı ve meslek hastalığı için tazminat talep edebilir duruma geçmelidir.

İlgili bakanlıklara TTB tarafından yazılan yazılara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bu bağlamda hekim ve sağlık çalışanlarını dayanışma içinde bu sürece sahip çıkmaya ve bildirim belgelerini sağlık kurumu ile birlikte Türk Tabipleri Birliği ile de paylaşmasını bekleriz.

Saygılarımızla.

Antalya Tabip Odası

Yazının Devamı İçin TIKLAYINIZ.

 

Sağlık Bakanlığı’na Gönderilen Yazı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Gönderilen Yazı

Sosyal Güvenlik Kurumu’na Gönderilen Yazı