0242 237 50 75

SORU, TALEP SORUN, ÖNERİ

SORU, TALEP SORUN, ÖNERİ

 

 

Özellikle sahadaki tüm meslektaşlarımız; Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD 19 salgını ile ilgili pratikte yaşadıklarımıza ilişkin SORU, TALEP, SORUN ve ÖNERİ’lerini Antalya Tabip Odası iletişim kanalları( antalyatabip@antalyatabip.org.tr ) ve 0535 334 4666 no’lu telefona WhatsApp olarak ilettikleri takdirde derleyip ilgili birimlerle paylaşacağız. Bu değerlendirmeyi yaparken yazının devamında yer alan TTB yazısını baz alırsak daha uygun olacaktır. Bu paylaşım yaşadığımız olağanüstü durum nedeniyle her zamankinden daha önemlidir. Katkılarınız ve paylaşımlarınız değerlidir.  Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Saygılarımızla; 

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Dr. Naci İŞOĞLU

 

 

Hepimiz tarafından bilindiği gibi, SARS-CoV-2 (Yeni Korona Virüs Hastalığı) salgını nedeniyle hekimlerin çalışma koşullarını daha yakından izleme, gözleme ve onlarla birlikte olmak her zamankinden daha önemli ve önceliklidir.

             Bu çerçevede tabip odalarımızın başta yönetim kurulları olmak üzere, tüm seçilmiş kurullarının sağlık kurumlarını belli periyodlarla, tercihen doğrudan ziyaret etme yoluyla, bunun mümkün olmadığı durumlarda hastane temsilcileri vasıtasıyla izlemeleri, illerindeki hekimlerin çalışma koşullarını Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile paylaşmaları, bu dönemin envanterini tutmak ve hekimlerin taleplerini ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşmak açısından çok kıymetlidir.

             Bu incelemelerde; 

            1)         Öncelikli olarak hekimlerden ve sağlık çalışanlarından kaç kişinin Yeni Korona Virüs Hastalığı şüphesi/tanısı nedeniyle hastaneye yatırıldığı ya da evde izolasyona alındığının (yaş, cinsiyet, görev yaptığı birim, görevi, çalıştığı kurum, test sonucu),

            2)         Sağlık kuruluşlarında koruyucu malzemelerin sağlık çalışanları tarafından kolay temin edilip edilmediği, malzemelerde bir sınırlamaya gidilip gidilmediğinin,

            3)         Bir üst seviyede koruyucu niteliğe sahip N95 maske, koruyucu gözlük ve tek kullanımlık önlük kullanımında sıkıntı yaşanıp yaşanmadığının, özellikle de bu malzemeler olmadan hastaya müdahale edilmek zorunda kalınıp kalınmadığının,

            4)         Kurumlarda fazla mesai, vardiya uygulamalarının devam edip etmediğinin,

            5)         Hasta sayısı ile elektif ameliyat ve işlemlere dair bilgilerin,

            6)         Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı tarafından da belirlenen izin haklarının kullanılmasının sağlanıp sağlanmadığının,

            7)         SARS-CoV-2 testine kolay ulaşma, hızlı tanı konulması sadece hastalar açısından değil, hekimler ve diğer sağlık çalışanları açısından da önemli olduğundan kurumlarda test yapılıp yapılmadığının, yapılıyorsa testin ne zamandan bu yana yapıldığının öğrenilmesi gereklidir.

            Alınan sonuçların sürekli güncellenmesi ve TTB MK’ye iletilmesi talebiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.