0242 237 50 75

Davetimizdir

İşyeri hekimliği yapan meslektaşlarımızı Antalya Tabip Odası’na üye olmaya davet ediyoruz

 

Değerli İşyeri Hekimi Arkadaşlarımız,
Alanda çalışan olarak işyeri hekimliğinin sorunlarını ve özlük hak kayıplarını doğrudan yaşamaktasınız. Sorunlarımıza çözüm üretmek, mesleğimizi “iyi hekimlik” kriterlerini koruyarak yapabilmek ve emeğimizin karşılığını alabilmek mesleki dayanışmamıza ve birlikteliğimize bağlıdır. Tabip Odaları, taşıdığı kamu kurumu olma özelliğiyle söz konusu birlikteliğimiz için en doğru adrestir. Ayrıca TTB yasasına göre mesleğini serbest olarak sürdüren hekimlerin bir ay içinde il tabip odalarına üye olmaları zorunluluktur. Bu zorunluluk mesleğimizin serbest icrası olan işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımızı da kapsamaktadır.

Tüm bunlarla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından işyeri hekimliği yapmakta olan hekimlerin listeleri TTB’ne gönderilmiş ve listelerin incelenmesi sonucunda Antalya il sınırları içinde bazı meslektaşlarımızın yasal zorunluluklarına rağmen Tabip Odası’na üye olmadıkları tespit edilmiştir. Hem dayanışmamızı artırmak hem de yasal zorunluluk gereği tüm işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımızı Antalya Tabip Odası’na üye olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu