0242 237 50 75

Döner sermaye ödemeleri

Döner sermaye ödemeleri

Devlet Hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızdan
Değerli Meslektaşımız,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin 02.11.2015 tarihli yazısında; son zamanlarda giderek artan bir yoğunlukla kamu hastane birliklerine bağlı Devlet Hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızdan performansa dayalı döner sermaye ödemelerinin belirgin olarak düştüğüne ya da sabit ödeme dışında hiç ödeme yapılmadığına dair şikayetler ulaştığı belirtilmektedir.

Sağlık Bakanlığı nezdinde bulunulacak girişimlere ve tabip odalarınca yapılacak eylem ve etkinliklere esas olmak üzere Odamız bölgesindeki kamu hastanelerinde bulunan meslektaşlarımızın sabit ödeme dışındaki döner sermaye gelirlerinde bir azalma olup olmadığı konusu önem taşımaktadır. Buna göre eğer gelir kaybına uğradıysanız; çalıştığınız hastane ismi ve gelir kaybı miktarınızı da belirterek tarafımıza 13 Kasım 2015 tarihine kadar aşağıdaki iletişim adreslerimiz aracılığıyla bildirilmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu

Tel : 0 242 237 50 750533 547 71 54
E- mail : antalyatabip@antalyatabip.org.tr