0242 237 50 75

Dr.Aynur Dağdemir

Dr.Aynur Dağdemir

Dr.Aynur Dağdemir’in Öldürülmesinin Üzerinden 1 Yıl Geçti

   Dr.Aynur Dağdemir’in Öldürülmesinin Üzerinden 1 Yıl Geçti

 

                                       BASIN BİLDİRİSİ

        Dr. Aynur DAĞDEMİR’ in 19 Kasım 2015 tarihinde görevi başında öldürülmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti. O günden bugüne hekime ve kadına yönelik şiddet olayları hız kesmeden devam ediyor. Dr. Aynur DAĞDEMİR olayı hem hekime hem de kadına karşı şiddet bileşenlerini içerdiğinden özellikle üzerinde durulmalıdır. Bu olay ve daha nice şiddet olayları sonrası üzüntülerimizi bildiren ve kınayan açıklamalar yapmak artık yeterli olmamaktadır. Şiddetin ortaya çıkışı ve giderek artmasında ülke yönetiminin üst kademelerinde bulunan siyasetçilerin şiddet içeren, kadına karşı  ayrımcılığı pekiştiren, sağlık sistemindeki aksaklık ve sorunlardan yalnızca  hekimin sorumlu olduğu algısını yaratan, birleştirici değil; ayrıştırıcı olan   söylemlerinin ve bunların devlet politikası olarak benimsenmiş olmasının da   maalesef büyük katkısı bulunmaktadır.  Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında artış ayrıca ”Sağlıkta DR AYNUR DAĞDEMİRDönüşüm”  Politikalarının uygulanmaya başlaması ile de  yakından ilgilidir. Hasta  haklarına verilen önem ve otoriter değil; katılımcı tıp uygulamaları her  şeyde olduğu gibi ülkemizde özünü kaybedip amacından sapmış ve sağlık  çalışanlarına karşı ön yargı ve güven kaybıyla sonuçlanmıştır. Tabii ki medyanın bu konudaki tutumu da (sağlık çalışanının yanında yer  almaması) olayı körüklemiştir.

Ülkemizi yönetenlere ve kanaat önderlerine çağrımızdır. Söylemlerinizden   kadına karşı ayrımcılık içeren ifadeleri, kanunlarınızdan ve meclise  verilen önergelerinizden kadını aşağılayan, birer cinsel obje haline  getiren maddeleri çıkarınız. Kadını koruyan, eğitim, sağlık ve sosyal  haklarını sonuna kadar destekleyen uygulamaları devlet güvencesi altına  alınız.    Hekimler insanlarımızın düşmanı değildir. Aksine dili, dini, ırkı,  cinsiyeti ne olursa olsun suçlu ya da suçsuz demeden en zor anlarında  yanlarında olacak kişilerdir. Söylemlerinizde ve sağlık politikalarında  ana fikir bu olsun. Devlet mekanizmalarında bulunan sizler kadına ve  hekime saygı duyar ve değer verirseniz; halk da sizi takip edecektir.   Sözün bittiği yer burasıdır.

                                                                               Saygılarımızla          

                                                                            Antalya Tabip Odası