0242 237 50 75

Basın Toplantısı

images_DSCF9607_-_Kopya

 Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır!

Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır!

Antalya Tabip Odası, 23 Kasım 2020’de tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılması talebiyle basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu ,TTB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri Prof.Dr.Taha Karaman ve  Dr.Hafize Öztürk Türkmen ile  meslektaşlarımız katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, “TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmuz Gökalp’ın iyi bir insan, iyi hekimlik değerlerine savunan bir hekim, diğer yandan da yaşam ve sağlık hakkı savunucusudur. Arkadaşımız ve meslektaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp’ın serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

Dr. Şeyhmus Gökalp’in yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında 20 Kasım 2020 Cuma sabaha karşı baskınla gözaltına alındığını hatırlatan Prof. Dr. Nursel Şahin,“Dr. Şeyhmus Gökalp tanımadığını beyan ettiği bir yalancı tanığın asılsız, hiçbir somut delile dayanmayan, sunulan resmi kurum belgeleri ile yalan olduğu açıkça kanıtlanan beyanları esas alınarak 23 Kasım 2020 tarihinde tutuklanmıştır.  Dr. Şeyhmus Gökalp, toplumun sağlık hakkı, insan hakları, emek, barış, demokrasi mücadelesi içinde yer alan onurlu bir hekimlik geçmişine sahip bir meslektaşımızdır. Haksız hukuksuz tutukluluğuna bir an önce son verilerek serbest bırakılmalıdır.” şeklinde konuştu.

Dr. Şeyhmus Gökalp’in asılsız suçlamalara maruz bırakıldığına ve masum olduğuna inandıklarının altını çizen Prof.Dr.Nursel Şahin, “Meslektaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp’in haksız hukuksuz uygulamayla adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ve özgürlüğünden yoksun bırakıldığını, bu durumun kaygı verici olduğunu ve en kısa zamanda serbest bırakılması gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz. “ dedi.

Antalya Tabip Odası

BASIN METNİ

BASINA VE KAMUOYUNA

4 Ocak 2021

TTB YÜKSEK ONUR KURULU ÜYESİ

DR.ŞEYHMUS GÖKALP SERBEST BIRAKILSIN!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, 20 Kasım 2020 sabahı evi basılarak gözaltına alınmış, 23 Kasım 2020 günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmiştir. Meslektaşımız, katıldığına ilişkin hiçbir somut kanıt bulunmadığı halde yasal bir platformun toplantısına katıldığı iddiaları ve hiç karşılaşmadığı bir itirafçının asılsız beyanları gerekçe gösterilerek gözaltına alınıp tutuklanmıştır. 2016 yılında teslim olan ve ilk ifadelerinde pek çok kişinin adını veren bu itirafçı, üç yıl sonra 26 Mart 2019 tarihli ifadesinde Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında asılsız suçlamalarda bulunmuştur. Aradan geçen iki yıla yakın sürede hukuka uygun yollarla ifadesine dahi başvurulmayan Dr. Şeyhmus Gökalp, suç unsuru içerdiğine ilişkin hiçbir somut delile dayanmayan yalan beyan ve iftiralarla, haksız hukuksuz olarak özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır.  Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu tür beyanların kanıt değeri taşımadığı yönündeki kararlarına karşın hukuksuz biçimde tutuklanmasına yapılan tüm itirazlar reddedilmiştir. Bu süreçte Dr. Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılması için ülke içindeki emek-meslek örgütlerinin siyasal iktidara yaptıkları çağrılar yanı sıra,  aynı taleple Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) gibi uluslararası kuruluşların ülke yöneticilerine gönderdikleri mektuplar da göz ardı edilmiştir.  

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2002 yılında mezun olan ve Diyarbakır Bağlar Belediyesi’nde işyeri hekimi olarak hekimlik mesleğine başlayan Dr. Şeyhmus Gökalp, aynı zamanda Diyarbakır Tabip Odası’nın çeşitli komisyonlarında çalışmalarını sürdürmüştür. Meslek örgütüne başlıca katkıları işçi sağlığı ve işyeri hekimliği, basın yayın,  insan hakları ve olağanüstü durumlarda hekimlik alanlarında yürüttüğü çalışmalardır. Dr. Şeyhmus Gökalp, meslek örgütündeki çalışmalarında iyi hekimlik değerlerini yaşama geçirmek için üstün çaba gösteren, sergilediği insancıl yaklaşım ve sorun çözücü tutumla tanınan örnek bir hekimdir. 2014-2020 yılları arasında Diyarbakır Tabip Odası Büyük Kongre Delegeliği, 2014-2018 yılları arasında TTB Merkez Konseyi üyeliği yapmış, Eylül 2020’de gerçekleştirilen 72. Büyük Kongre’de TTB Yüksek Onur Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.  Üyesi bulunduğu TTB Yüksek Onur Kurulu ise, hekimlik mesleğinin saygınlığını, mesleğe duyulan güveni, hasta ve hekim haklarını, mesleki deontolojiyi ve etik değerleri koruma yükümlülüğünü evrensel etik değerler ve ulusal yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütmekle görevli bir kuruldur. Yapısı, görev, alanı ve çalışma ilkeleriyle TTB Yüksek Onur Kurulu, mesleki bağımsızlığın ve meslek örgütü özerkliğinin korunmasında kilit bir işleve sahiptir. Siyasal iktidarın muhalif olarak gördüğü kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerini yasal düzenlemelerle etkisizleştirmeye yönelik planlarının yoğunlaştığı ve Covid-19 Pandemisinin yıkıcı sonuçlarının yaşamın her alanında görünür hale geldiği bu sıcak gündemde TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in haksız hukuksuz gerekçelerle gözaltına alınarak tutuklanması kaygı verici bir uygulama olarak dikkatleri çekmektedir. Bu süreçte siyasal iktidarın pandemiyle mücadelede başarısızlığı ve şeffaflıktan uzak tutumu güven kaybına yol açmışken, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olmanın gereklerini yerine getiren, pandemiyle ilgili gerçekleri ve salgınla mücadele yöntemlerini bilimsel, akılcı, şeffaf bir yaklaşımla halkla paylaşan TTB, haklı olarak toplumda güven odağı haline gelmiştir. Son dönemde tutuklu yargılamanın hukuka aykırı olarak ceza yaptırımına dönüştüğü de göz önünde bulundurulduğunda Dr. Şeyhmus Gökalp’e yönelik uygulamanın ülkemizde hüküm süren antidemokratik, haksız, hukuksuz uygulamaların bir örneği olduğu açıktır. Meslek örgütümüzün en saygın kurullarından birinin değerli bir üyesi üzerinden yaşama geçirilen bu uygulama aynı zamanda TTB’nin itibarsızlaştırılmasına ve yıpratılmasına yönelik planın da bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda;

Her zaman olduğu gibi bu gün de meslek etik ilkeleri ve iyi hekimlik değerleri doğrultusunda mesleki bağımsızlığımızı ve meslek örgütü özerkliğini savunmaya devam edeceğimizi,

Halkın sağlık hakkını ve hekim haklarını korumak için sağlık politikaları konusunda söz söylemekten, gerçekleri dile getirmekten ve mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğimizi,

Meslek etik değerlerine ve insan haklarına saygılı, onurlu bir hekim olan Dr. Şeyhmus Gökalp’in suçsuz olduğuna inandığımızı, somut kanıtlara dayanmayan asılsız iftiralar ve yalancı tanık ifadeleriyle lekelenemeyecek bir geçmişe sahip olduğunu bildiğimizi,

Meslektaşımız Dr. Şeyhmus Gökalp’in haksız hukuksuz uygulamayla adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ve özgürlüğünden yoksun bırakıldığını, bu durumun kaygı verici olduğunu ve en kısa zamanda serbest bırakılması gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu