0242 237 50 75

Duyurular

Duyurular

TTB Merkezi Konseyi tarafından

 

TTB Merkezi Konseyi tarafından gönderilen 19. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu , Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemine Geçiş Hakkında ve Türkiye Bilimler Akademisi’nden gelen 2015 yılı TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP ödül başvuruları duyurularını bilgilerinize sunarız.

 

19. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu Duyuru

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

31 Ekim-2 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “19. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu”nun bu yılki konusu “Kent ve Sağlık” olarak belirlenmiştir.
Aşağıda duyurusu sunulan “19. Halk Sağlığı Güz Okulu”nun odanız bölgesindeki meslektaşlarımıza duyurulması ve katılım sağlanması konusunda gereğinin yapılacağı inancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri
 
19. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu
“KENT ve SAĞLIK”
31 Ekim-2 Kasım 2014
Grand Efe – Özdere – İzmir
Lütfen, size dönebilmemiz için, başvuru formunu 5 Ekim 2014’e kadar doldurun!
İçerik:
* Kentlerin Doğuşu ve Tarihsel Süreçte Kentsel Dönüşüm
* Kentte Mekan İnsan İlişkisi
* Kent Talanı
* Gezi Direnişi ve Kent
* Kapitalist Mekan Politikası ve Sağlık
* Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Bağlamında Mekan Olarak Kent
* Kırsal Kalkınma: Kır Kent İşbirliği ve Antikapitalist Mücadele
* Kentin Sosyolojisi ve Alternatif Belediyecilik
* Toplumcu Belediyecilik
* Farklı Belediyelerden Uygulama Örnekleri

Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru

1371/2014
29 Eylül 2014
TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

Özel hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesi çalışması kapsamında hazırladığımız Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) sistemine abonelik işlemleri 11 Eylül 2014 tarihinde yaptığımız duyuru çerçevesinde başlamış durumdadır.

Aynı duyuruda 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren TTB 2008 Asgari Ücret Tarifesi Kitabı’nın yerine yeni sistem ve yeni liste geçerli olacağı belirtilmişti. Meslektaşlarımızdan,özel hastanelerden, laboratuvarlardan ve sigorta şirketlerinden, ilgili derneklerden TTB’ye yapılan geri bildirimlerde yeni sisteme geçiş için gerekli hazırlıkların yapılamadığı, özellikle de bayram tatili nedeniyle önemli güçlükler yaşanacağı belirtilerek, HUV’un geçerlilik tarihinin bir ay ertelenerek 1 Kasım 2014 olarak belirlenmesi talep edilmiştir.

Alanda güçlüklere ve karışıklıklara neden olmamak için HUV Sistemi’nin 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerli olmasına karar verilmiştir. Bu tarihten sonra TTB 2008 Asgari Ücret Tarifesi Kitabı’nın yerini HUV sistemi alacaktır. Abonelik işlemleri devam etmektedir. TTB HUV sayfasındaki (http://www.ttb.org.tr/huv) form doldurularak sisteme abone olunabilmektedir.

İlgililere saygılarımızla duyurur, gerekli hazırlıkları bu süre içerisinde tamamlamalarını dileriz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Türkiye Bilimler Akademisi’nden gelen 2015 yılı TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP ödül başvuruları

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA
Türkiye Bilimler Akademisi’nden gelen 2015 yılı TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP ödül başvuruları ile ilgili yazı ektedir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

TÜBA – GEBİP 2015 YILI BAŞVURULARI

TÜBA – TEÇEP 2015 YILI BAŞVURULARI