0242 237 50 75

Duyurular

Duyurular

Önemli duyurular

 

Değerli meslektaşımız

TTB Merkez Konseyi  Konseyi tarafından odamıza gönderilen duyurulara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İlgili etkinliklere katılımınızı ve desteğinizi bekliyoruz

Saygılarımızla

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu

TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı

21 Aralık 2014 Pazar günü ise Antalya Tabip Odasınca üye emekli hekimlerle saat 11.00’de kahvaltılı toplantı düzenlenecektir

13 Aralık 2014 DİSK, KESK Mitingi Destek

KESK ve DİSK  tarafından 13 Aralık 2014 Cumartesi günü, “Halk İçin Bütçe Demokratik Türkiye! Saraylar Değil Ekmeğimiz Büyüsün” sloganıyla Ankara’da bir miting organize edilmiştir. Mitinge Türk Tabipleri Birliği de TMMOB’la birlikte destek vermektedir.

12-13 Aralık G(ö)rev Etkinliği, Yürüyüş ve Basın Açıklaması

Bakanlığın sürdürmekte olduğu yanlış politikadan vazgeçirmeye yönelik olarak 12 Aralık’ta uyarı amacıyla yapılacak bir günlük G(ö)rev etkinliği ve 13 Aralık’ta Ankara’da yapılacak yürüyüş ve basın açıklamasına katılma kararı alınmıştır.

Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları

Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumlarının ikincisi 14 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da TTB Merkez Konseyi toplantı salonunda “Savaş, Kapitalizm  Sağlık” teması ile gerçekleştirilecektir.