0242 237 50 75

E-Reçete Uygulamasının 2 Ay Ertelenmesi

images_duyuru_duyuru
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün
Değerli Meslektaşımız,
                              
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 02.10.2017 tarihinde web sayfalarında yaptığı duyuruda belirtildiği üzere; “6331 sayılı Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda yönetilebilmesi hedeflenmektedir. Bu maksatla kurulacak iş yeri bilgi yönetim sisteminin ilk uygulaması olan “elektronik işyeri hekim uygulaması” başlatılmıştır. İşyerlerinde çalışan 4/a statüsündeki kişiler için düzenlenecek reçetelerin karşılanabilmesi için, işyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası uygulamasında kaydı olup, İSG-KATİP üzerinden de görevlendirilmelerinin bulunması gerekmektedir.  İşyeri hekimlerinin e-reçete

e recete

düzenleyebilmeleri için; Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Uygulamaları altında yer alan e-reçete web servisinin entegre edildiği bir otomasyon teminin ve 31.12.2017 tarihinde zorunlu olması planlanan imzalı e-reçete işlemleri için elektronik imza teminin yapılması önem arz etmektedir.” Denmektedir.

 
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Müdürlüğü’nün son duyuru ile bu zorunluluk 01.03.2018 tarihine kadar ertelenmiştir.
 
İşyeri Hekimliği yapan üyelerimizin kullanacağı e-reçete ile ilgili programlar hakkında bilgilendirme duyurumuz önümüzdeki günlerde yapılacaktır.