0242 237 50 75

Eğitim Komisyonu Toplandı

images_foto2016_egitim-komisyon

Odamız Eğitim Komisyonu 09 Ağustos 2018 perşembe günü

Odamız Eğitim Komisyonu 09 Ağustos 2018 perşembe günü 5 meslektaşımızın katılımıyla toplandı. Toplantıya Dr.Ertan Yılmaz, Dr.Aydan İzgi, Dr.Atalay Mete, Dr.Duran Canatan ve Dr.Günay Saner katıldı.

Toplantıda alınan kararlar:

-Öncelikler İlçelerde verilmesi planlanan 1. Basamak hekimlerine yönelik 8 saatlik “Bağışıklama Kursu” eğitim programının Manavgat ilçesinden başlatılması için gerekli hazırlıkların yapılmasına, Kursların bir program dahilinde tekrarlanması ve sertifikalandırılması fikri benimsendi. Kursların kaç defa yapılacağının Dr.Sevtap Velipaşaoğlu ile görüşülmesiyle netleştirmesine karar verildi.
Aynı şekilde, katılımcıların izinli sayılması konusunda Sağlık Müdürlüğü ile bir görüşme/yazışma yapılması planlandı

-Dünya Mülteciler Günü ile ilgili 13 Ekim’de Prof.Dr. Cem Terzi’nin katılacağı bir etkinliğin planlanması ve yaşama geçirilmesi konusunda Dr.Ertan Yılmaz’ın çalışma yapmasına,

-Birinci Basamak Hekimlerine Yönelik “Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Kullanımı &Birinci Basamakta Resusitasyon ve “Birinci Basamakta EKG Kullanımı, Koroner İskemiler, Akut Koroner Sendromlara Yaklaşım” Kursları ile ilgili sürecin takip edilmesine

-Tıp Fakültesi öğrencilerine “etkili iletişim eğitimi” verilip verilmediğinin Dekanlıktan öğrenilmesi konusunda Dr.Elif Peştereli’nin görüşme yapmasına ve gelecek toplantıda bizleri bilgilendirmesine

-Komisyonun her ayın 2. Perşembe’si toplanmasına tı Yapılmasına

 

oybirliği ile karar verildi.