0242 237 50 75

Emeğimizin Karşılığını İstiyoruz

Emeğimizin Karşılığını İstiyoruz

15 Temmuz 2014 Salı günü

Antalya Tabip Odası 15 Temmuz 2014 Salı Saat:12.30‘da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi A Blok önünde alanımızdaki emek meslek örgütleri ile birlikte bir basın açıklaması yapacak. Konuyla ilgili yönetim kurulu tarafından yapılan çağrı

Değerli Meslektaşımız
2013 yılında AKP Hükümeti ile yetkili sendika Memur-Sen arasında imzalanan toplu sözleşmede anlaşılan rakamlar nedeniyle, tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte asistandan öğretim üyesine, pratisyen hekimden uzman hekime kadar kamuda çalışan tüm meslektaşlarımız önemli gelir kaybına uğramışlardır. Önümüzdeki maaş donemi olan 15 Temmuz’da hak kayıplarının telafi edileceğine dair somut bir adim da görünmemektedir.

Bu nedenle sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile 15 Temmuz 2014 Salı günü hak kayıplarımıza karşı itirazımızı dile getirmek, emeğimizin karşılığını istemek, ek ödemelerin emekliliğe yansıması amaçlarıyla tüm Türkiye’de basın açıklamaları yapılması karan alınmıştır.

Bu çerçevede Antalya’da 15 Temmuz 2014 Salı Saat:12.30’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi A Blok önünde alanımızdaki diğer emek meslek örgütleri ile yapacağımız basın açıklamasına katılımlarınız bekliyoruz.

Saygılarımızla
Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu