0242 237 50 75

Emek Bizim Söz Bizim

Emek Bizim Söz Bizim

Basın Açıklaması

Değerli Meslektaşımız;

Mesleğimizin değersizleştirildiği, itibarsızlaştırıldığımız, özlük hak kayıpları yaşadığımız, sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığı, pandeminin yüküyle tükenme noktasına geldiğimiz sağlık ortamında “Karanlığa Karşı Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz; Emek Bizim Söz Bizim” şiarıyla başladığımız eylemlilik sürecimiz her hafta yeni bir başlıkla devam etmektedir.  Bu hafta “Emekliliğe de Yansıyacak Yaşanabilir Temel Ödeme İstiyoruz. Hekimlere 7200 Ek Gösterge Derhal Verilmelidir” diyoruz.

Bu kapsamda taleplerimizi dile getirmek için 03 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 12:30’da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanıyoruz. TTB 2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Çiğdem Arslan’ın da bizlerle birlikte olacağı basın açıklamasına tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Gün, mesleğimizin gücüne güvenerek, dayanışma içinde haklarımızı elde etme, birlikte güçlü olduğumuzu gösterme günüdür.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu