0242 237 50 75

Eşgüdüm Kurulu Toplandı

esgudum-nursel_-_Kopya

Antalya’da Meslek Örgütlerinin temsilcilerinden oluşan ve odamızın da içinde yer aldığı Eşgüdüm Kurulu toplantısı 21 Nisan 2022 perşembe günü Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ev sahipliğinde toplandı.

Tabip Odamızı temsilen Prof. Dr. Nursel Şahin’in katılım sağladığı toplantıda, Kent gündemi ve meslek odalarının kendi çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Kırcami bölgesindeki imar planının ana gündem maddesi olduğu toplantıda Prof.Dr. Nursel Şahin Antalya Tabip Odası’nın plan hakkındaki görüşlerini iletti. Prof. Dr. Nursel Şahin, “Kırcami Planlamasında korunmaya değer kamusal varlıklar ile birlikte verimli toprakların, su kaynaklarının, çevresel ve kültürel değerlerin işlevsel kılınması, parselasyonu, yapılaşması, alt yapısı ve kentle bütünleşik ulaşım planlanmasının kentsel mutabakat sağlanarak hayata geçirilmesi hem yörenin hem de kentin sakinlerinin ortak çıkarlarına hizmet edeceğine inanıyoruz.” dedi.