0242 237 50 75

E-SMM Düzenlemeleri

E-SMM Düzenlemeleri

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Serbest meslek erbabı olan hekimlerin, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) olarak düzenlemeleri zorunda olacaktır.

e-SMM uygulamasına giriş yapabilmek için, ister e-imza aracı alabilir veya Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin edebilirler.

e-SMM’yi düzenlemek için herhangi bir program satın almaya gerek yoktur; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasında (https://earsivportal.efatura.gov.tr/ linkinde) yer alan e-SMM portalından ücretsiz olarak yararlanabilirler.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla;

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Türk Tabipleri Birliği’nin konuya ilişkin yazısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/file/d/16vDhonJs4NizFOjQPiecOmhSRP89mmGx/view?usp=sharing