0242 237 50 75

Genel Kurul ve Seçim

images_duyuru_secim

Seçim ise 17 Nisan 2016 Pazar
Değerli meslektaşımız
Antalya Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu 16 Nisan 2016 Cumartesi günü saat: 10.00’da Antalya Turizm Otelcilik ve Uygulama Oteli Abdullah Kara toplantı Salonu’nda

Seçim ise 17 Nisan 2016 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatleri arası aynı yerde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek ve Yönetim Kurulu ve diğer organların seçimleri yapılacaktır.

Kendi haklarımızı, sorunlarımızı, geleceğe ilişkin çözüm önerilerimizi ifade etmek açısından kısacası kendi meslek ilkelerimize sahip çıkmak için kongremize ve seçimimize katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ertan Yılmaz
Başkan
Yönetim Kurulu a.

Genel Kurul Gündem
• Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
• Yoklama ve Tabip Odası Başkanı’nın açış konuşması
• Kongre Divan seçimi
• Kongreyi onurlandıran konuklara söz verilmesi
• Yönetim Kurulu 2015 yılı faaliyet raporunun okunması
• Raporlar hakkında konuşmalar
• 2015 yılı Kesin Hesap Bilançosu okunması ve ibrası
• Denetleme Kurulu Raporlarının okunması ve ibrası
• 2016 yılı tahmini bütçesinin sunumu ve oylanması
• Seçimlere katılacak Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Delegasyon adaylarının ve seçim usulünün belirlenmesi
• Divana sunulan önerilerin görüşülmesi
•Dilek ve temenniler