0242 237 50 75

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

10 Temmuz 2019 Çarşamba saat:18.00’da Antalya Tabip Odası’nda

Her ay bütün meslektaşlarımızın katılımına açık olarak gerçekleştirilen Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı 10 Temmuz 2019 Çarşamba saat:18.00‘da Antalya Tabip Odası’nda aşağıdaki gündemlerle yapılacaktır.

Gündem:
1– Sağlıkta Şiddet için Çözüm Önerileri (Dr. Atalay Mete)

2– Antalya Tabip Odası Üye Profili ( Dr. Aydan İzgi)

3-Aile Hekimleriyle ilgili yürütülen soruşturmaların görüşülmesi

4-Serbest Gündem