0242 237 50 75

Genişletilmiş Yönetim Kurulu Eylül 2022

gyk-eyll22

Her ay düzenli olarak bütün hekimlerin katılımına açık olarak düzenlenen Antalya Tabip Odası Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı 7 Eylül  2022 Çarşamba günü aşağıdaki gündemlerle gerçekleştirildi.

Birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışımızın gereği olarak yaptığımız toplantıda yaşadığımız sorunlar ve çözüm önerilerimiz ana gündemimizdi.

Ağustos  2022 özet çalışma sunumu için bu linki tıklayınız

Ağustos 2022 özet çalışma başlıkları için bu linki tıklayınız.

Gündemler:

1–2022 Ağustos ayı Antalya Tabip Odası çalışmalarının değerlendirilmesi

2–2022 Eylül ayı içerisinde yapılacak Antalya Tabip Odası çalışmalarının planlanması

3- Emekli Hekimlerin ücretlerindeki adaletsizlik, eşitsizlik ve hukuksuzluklar

4- Dilek ve temenniler

Son bir aylık süreçte yürütülen çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirme ve değerlendirmenin ardından Eylül ayı içerisinde yapılacak  taslak çalışma programı üzerine görüşüldü.

Emekli Hekimlerin ücretlerindeki adaletsizlik, eşitsizlik ve hukuksuzluklar hakkında   hekimler görüşlerini ilettiler. Bu konuda bütünlüklü bir mücadele yürütülmesi  gerektiği üzerine vurgu yapıldı.