0242 237 50 75

Genişletilmiş Yönetim Kurulu

images_img1_93

Antalya Tabip Odası Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantılarından ilki gerçekleştirildi.

Antalya Tabip Odası Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantılarından ilki gerçekleştiridi.

Genel Kurul’dan bu yana gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgilendirme ile başlayan toplantıda önümüzde günlerde yapılacak çalışmalar üzerine tartışmalar yürütüldü. Tabip Odasının olmazsa olmazlarından komisyonların tekrar kurulmasına karar verilerek komisyonların oluşturulması için görevlendirmeler yapıldı.

Son yapılan Antalya Tabip Odası Genel Kurulu’nda aşağıdaki önerge oybirliği ile kabul edilmişti.

DİVAN BAŞKANLIĞI’NA

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu toplantılarından ayda en az bir tanesinin  periyodik olarak tüm hekimlerin katılımına açık olarak yapılabilmesinin sağlanması  için genel kurulumuz yeni seçilecek yönetim kurulumuzu görevlendirir.