0242 237 50 75

Gerekçe

Gerekçe

Antalya Tabip Odası Genel Kurulu’nda oybirliği ile alınan karar

 

Antalya Tabip Odası Olağan Genel Kurulu’nda oybirliği ile aşağıdaki karar alınmıştır.

DİVAN BAŞKANLIĞI’NA

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu toplantılarından ayda en az bir tanesinin periyodik olarak tüm hekimlerin katılımına açık olarak yapılabilmesinin sağlanması için genel kurulumuz yeni seçilecek yönetim kurulumuzu görevlendirir