0242 237 50 75

Gündem: 15 Haziran 2022 GöREV hazırlıkları

15-haziranpank

TBMM Genel Kurulu’na teklif olarak sunulan, haklarımızı gasp eden düzenlemeye karşı; 15 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan 1 günlük GöREV eyleminin organizasyonu için Antalya Sağlık Platformu toplandı.

15 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan 1 günlük GöREV kararının açıklanmasından sonra Antalya Tabip Odasının bütün sağlık emek meslek örgütlerine yaptığı çağrıyla Antalya Sağlık Platformu toplandı.

Antalya Tabip Odasında gerçekleştirilen toplantıya Tabip Odası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet İşkolu Sendikası (Genel Sağlık-İş), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası (AHESEN), Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Hekim Birliği Sendikası), Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen), Tabip ve Diğer Sağlık Çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası (Tabip-Sen)   ve  Antalya Aile Hekimleri Derneği (ANTEHED) Antalya temsilcileri katıldı.

Toplantıya Dişhekimleri Odası mazereti nedeniyle katılamadı, alınacak tüm kararlara uyacağını belirtti.

Yapılan tartışmalar sonucunda:

15 Haziran 2022 Çarşamba  günü buluşma yerleri

09.30 AÜTF Hastanesi H Blok Asistan Kafe önü

14.30  Attalos Meydanı  (Basın Açıklaması)

 

Merkezi olarak hazırlanan basın metninin katılımcı örgüt temsilcileri  parça parça okuyacaklar

Basın açıklamasına ortak tek bir pankart  açılacak.  İsteyen  örgütler ise kendi şapka, önlük, flamaları ile katılabilecekler.

Ses düzeni, basına haber verme, pankartın yaptırılması …gibi teknik işleri Antalya Tabip Odası takip edecek