0242 237 50 75

Hasta Bilgilerinin İstenmesi

images_duyuru

 

Değerli Meslektaşlarımız,

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir muayenehanede serbest olarak icra eden hekimlere gönderilen yazı ile tedavileri özel sağlık kuruluşlarında yürütülen hasta bilgilerinin bildirilmesi istenmektedir.

Sözü edilen yazı hukuka aykırı olduğundan, Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılarak bazı bilgilerin tarafımıza ve bildirim istemi yöneltilen hekimlere verilmesi talep edilmiştir; ayrıca kuruluşunu Anayasadan alan bir meslek örgütü olarak Bakanlığın uygulama işlemleri dahil her türlü işleminde hukuk devleti ilkesi gereği hukuka uygun davranması yükümlülüğü hatırlatılmıştır.

Sağlık bakanlığı tarafından hasta bilgileri istenen meslektaşlarımızın ekte hazırlanan dilekçeyi Sağlık Bakanlığı’na ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne vermeleri önerilmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dileriz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA GÖNDERİLEN YAZI İÇİN TIKLAYINIZ.