0242 237 50 75

Hekim Meclisi için ÇAĞRIMIZDIR

images_hekimmeclisi_hekimmeclisi

Çalışma ortamlarımız farklı, uygulama alanlarımız farklı, sorunlarımız farklı olabilir. Ancak, ortak paydamız iyi hekimlik değerleri

 

Sevinçlerimizi birlikte coşturabilir, sorunlarımıza birlikte çözüm üretebilir, mücadelelerimizde tek yürek tek bilek olabiliriz.

Antalya Hekim Meclisi için ÇAĞRIMIZDIR.

Bürokratik çatı örgütü değil, demokratik, katılımcı, çağdaş bir Antalya Tabip Odası için Antalya Hekim Meclisini yeniden birlikte oluşturalım.

Birlikte üretip birlikte söz ve karar sahibi olabileceğimiz bir Antalya Tabip Odası için çağrımızdır.

Çalışma ortamlarımız farklı, uygulama alanlarımız farklı, sorunlarımız farklı olabilir. Ancak, ortak paydamız iyi hekimlik değerleri.

Hekim Meclisinin temel amacı çevreye, doğaya ve yaşayan tüm canlılara, hekime, insanlara …ait yani mesleğimizin değerlerini içeren her konuda çözüm üretme ve toplumsal bir sağlık politikası oluşturulması sürecinde öncelikli olarak tabip odamızın izleyeceği yol ve yöntem konusunda tavsiye kararları almaktır. Alınmış olunan karaların uygulanması konusunda Tabip Odamızı izlemek, uygulamalara katkıda bulunmak ve daha çok hekimin sürece katılımının, katkısının sağlanması yönünde çaba harcamaktır. Tüm hekimlik ortamlarının iletişimini sağlamak ve kuvvetlendirmek ana hedeflerindendir.

Antalya Hekim Meclisini yeniden oluşturmak istiyoruz.

Antalya Hekim Meclisi tüzüğünü güncellemek için ilk toplantımızı sadece temsilcilerle değil, bütün meslektaşlarımızla yapmayı planlıyoruz.

İl Merkezi ve tüm ilçelerdeki

İl Sağlık Müdürlüğü idaresi kapsamında(İdari, şube, laboratuvar..), 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde, Muayenehanelerinde, Özel Tıp Merkezlerinde, Özel Polikliniklerde, Özel Hastanelerde, Devlet Hastanelerinde, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Üniversite Hastanelerinde, ….çalışan meslektaşlarımız, İşyeri Hekimlerimiz, Emekli Hekimlerimiz, İşsiz Hekimlerimiz… kısacası tüm meslektaşlarımız

Antalya Hekim Meclisinin ilk toplantısına katılımınızı ve katkılarınızı bekliyoruz. Katılabilecek tüm meslektaşlarımızın isimlerini ve katkılarını 25 Eylül 2018 tarihine kadar odamız sekreteryasına bildirmelerini bekliyoruz.

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu

İletişim: 0 242 237 50 75 – 0 533 547 71 54
E-Mail: antalyatabip@antalyatabip.org.tr