0242 237 50 75

Hekim Meclisi Toplandı

Hekim Meclisi Toplandı

Divan Başkanlığına Dr.Metehan Akbulut
Uzun bir aradan sonra Antalya Tabip Odası Hekim Meclisi tekrar toplandı. Açılış konuşmasını Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Ertan Yılmaz’ın yaptığı toplantıda Antalya Hekim Meclisi Divan Başkanlığına Dr.Metehan Akbulut divan üyeliklerine ise Dr.V.Aydan İzgi ve Dr.Tolga Temel seçildiler.
Antalya Hekim Meclisi İç Tüzük’ün görüşülmesi ve onaylanmasının ardından TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr.Fatih Sürenkök, “Türkiye’de Sağlığın Durumu, TTB ve Tabip Odaları” başlıklı bir sunum yaptı.
SUNUMA ULAŞMAK İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

Hekimlik ve sağlık alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine yapılan tartışmalarda söz alan çok sayıda hekim görüş ve önerilerini sundular. Yaklaşık üç saat süren Hekim Meclisi toplantısı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.
FOTOĞRAFLARA ULAŞMAK İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ