0242 237 50 75

Hekim Meclisi Toplanıyor

Hekim Meclisi Toplanıyor

Antalya Hekim Meclisi uzun

Antalya Hekim Meclisi uzun bir aradan sonra toplanıyor.

Bütün hekimlerin katılımına açık yapılacak meclis toplantısı 29 Mart 2015 Pazar saat:13.00‘da İnşaat Mühendisleri Odası Toplantı Salonunda* yapılacak.

* Tabip Odası yanı

GÜNDEM

1)Açılış ve yoklama
2) Divan Seçimi
3)Antalya Hekim Meclisi İç Tüzük’ün görüşülmesi ve onaylanması

4) TTB-MK üyesi Dr. Fatih SÜRENKÖK’ ün konuşması
5)Hekimlik ve sağlık alanında  yaşanan/yaşadığımız sorunlar ve çözüm önerileri
6) Antalya Tabip Odası’nın önümüzdeki üç aylık çalışma programının satır başlarının belirlenmesi
7) Dilek ve temenniler