0242 237 50 75

HEKİME ŞİDDET

images_duyuru_ato

 Bilindiği üzere son zamanlarda sağlık alanında şiddet olayları sürekli artmaktadır. Ülkenin her yerinden

Değerli Meslektaşımız,

11 No’ lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli Aile Hekimi iki meslektaşımıza uygulanan şiddet konusunda 6 Temmuz 2017 tarihinde saat: 12.30′ da odamız toplantı salonunda yaptığımız basın açıklaması geniş katılımla gerçekleştirildi.

Oda Başkanımız Dr. Adnan İŞ’ in okuduğu basın metni aşağıdadır;

 

Değerli Basın Mensupları Ve Sayın Sağlık Çalışanları;

Bilindiği üzere son zamanlarda sağlık alanında şiddet olayları sürekli artmaktadır. Ülkenin her yerinden her gün onlarca şiddet haberi gelmektedir.

Bunun son halkası, 4 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşmiştir.

Antalya 11 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Ali Renkliçay’a, hasta yakınları tarafından fiziksel şiddet uygulanmıştır. Bu sırada olayı yatıştırmaya çalışan aynı ASM’de görevli Dr. İrfan Mehmet Cıkcık’ta fiziksel şiddete maruz kalmış ve bedensel zarar görmüşlerdir.

Öncelikle meslektaşlarımıza acil şifalar diliyor ve bundan sonraki hukuki süreçlerde tam destek sağlanacağını bildirmek istiyoruz.

Saldırıyı kınıyoruz, saldırganların en kısa sürede hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılması için yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Meslektaşlarımız için Beyaz Kod uygulaması başlatılmış ve gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Beyaz Kod uygulaması sonrası (Mayıs 2012), 5 yılda resmi başvuru sayısı 63000’e ulaşmıştır. Yani yılda 12 000 e yakın, yani ayda 1000, yani günde yaklaşık 30 şiddet başvurusu. Bu rakamların üçte biri fiziksel şiddet.

Bunlar korkunç rakamlar.

Halkımızın ilk temas sağladığı hekimleri olan Aile Hekimlerine bu tür şiddet uygulamaları daha da fazla artış göstermektedir.

Bu tür saldırıların pek çok sebebi olmakla birlikte, en başta, uygun olmayan, yasal olmayan, bilimsel olmayan istekler gelmektedir.

2003 yılından beri uygulanmakta olan dönüşüm politikası, ayrıca iktidar mensuplarının, sağlık çalışanlarını aşağılayan, yok sayan beyan ve uygulamaları da şiddetin maalesef tetikleyicisi durumundadır.

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili, iktidarı, gerekli yasal tedbirleri hızla almaya ve sağlık çalışanlarını aşağılayan, yok sayan beyan ve uygulamalardan vaz geçmeye tekrar davet ediyoruz.

Bizler sadece görevimizi yapmak istiyoruz, dövülmek öldürülmek istemiyoruz.

İnsanların kafasına yerleştirilen ve maalesef en eğitimli kişilerde bile duymaya başladığımız;

“Öyle olmazsa dövülmeleri öldürülmeleri gerekir” gibi korkunç bir anlam taşıyan, “Onlarda işlerini düzgün yapsınlar” söylemi, fedakarca çalışmaya çalışan biz sağlık çalışanlarını derinden yaralamaktadır.

Bir hekim kolay yetişmiyor. En yüksek puanları alarak tıp fakültesini kazanacaksınız, 6 yıl çok çok zor bir eğitimden geçeceksiniz, ömür boyu sürekli eğitim alacaksınız, insan hayatı gibi çok önemli bir işle uğraşacaksınız ve dövülmeye layık görüleceksiniz.

İnsaf..

İsyanlardayız.

Yeter artık.

Artık çalışanlar, can güvenliklerinin derdine düşmüştür.

Bu durum çalışma motivasyonunu düşürmekte, sonuçta halkın sağlık alımına olumsuz olarak yansımaktadır.

Bu konuda görev yine sağlık çalışanlarına ve onların örgütlerine düşmektedir.

Meslek örgütleri olarak, sağlık çalışanlarının her sorununda yanlarında olmak, başta hukuki olmak üzere her türlü desteği vermek, sesini duyurmak, sorunların çözümü için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya kararlıyız..

Sağlıkta ve hayatın her alanında şiddetin olmadığı günler görmek dileğiyle saygılar sunuyoruz..

Antalya Sağlık Platformu

Antalya Tabip Odası

Antalya Diş Hekimleri Odası

Antalya Eczacı Odası

Antalya Veteriner Hekimler Odası

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

Antalya Aile Hekimleri Derneği

Antalya Ebeler Derneği

Birinci Basamak Sağlık Çalış. Birlik Ve Dayanışma Send.

Devrimci Sağlık İş Sendikası

Genel Sağlık İş

Türk Hemşireleri Derneği

Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği

Türk Psikologları Derneği

Türk Radyoloji Teknisyenleri-Teknikerleri Derneği

Türk Sağlık-Sen

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Sağlık-Sen Antalya Şubesi

Sağlık-Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

 

Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Ekin SABA’ nın okuduğu basın metni aşağıdadır;

 

SAĞLIKTA ŞİDDET DURMALI!

Türkiye, aile hekimliğinin de başlamasıyla birlikte, aşılamada Avrupa 1.’si oldu.
Türkiye’de aile hekimliğinin başlamasıyla anne ölümleri azaldı.
Türkiye’de aile hekimliği uygulaması, sağlıklı doğumların sayısının artmasını sağladı.
Bizler, bu başarılarımızla, sağlığın gülen yüzüyle karşınızda olmak isterdik.
Ama maalesef, bir kez daha sağlıkta yaşanan şiddeti kınamak, “şiddete son” çağrısı yapmak üzere buradayız…
Şiddet ve sağlıkçılar…. Yanyana gelmemesi gereken bu iki sözcük, ülkemizde neredeyse her gün birlikte anılır oldu. Çünkü her saat başı bir sağlık çalışanı şiddet görüyor. Sadece bu hafta içinde, Antalya’da, Bitlis’te, Çorum’da Şanlıurfa’da 7 meslektaşımız şiddete uğradı. Çocuklara aşı yapmak istemişlerdi, usülsüz rapor verilmesine karşı çıkmışlardı. Yani hedefleri birey ve toplum sağlığını korumaktı. Neredeyse canlarından oluyorlardı.
Şehrimizde meydana gelen şiddet vakasında, Antalya 11 No’lu ASM’de görev yapan aile hekimlerimizden Uzm. Dr. Ali Renkliçay, muayene olmadan tetkik yaptırmak isteyen bir hasta tarafından görevi başında sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı. ASM’lerimizde gerekli güvenlik önlemleri olmadığı için, doktor beyi korumak bir başka meslektaşına, Dr. İrfan Mehmet Cıkcık’a kaldı. Sağlık hizmeti almaya geldiği bir kurumda şiddet uygulamaktan çekinmeyen saldırgan ve beraberindekiler, her iki meslektaşımızı da darp etti.
ANTAHED olarak bu saldırıyı kınıyoruz. Olaya müdahiliz. Adli süreci başlattık. Suçlular ceza alana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.
Bu tür saldırılar, meslektaşlarımızın zarar görmesine neden olmakla birlikte hastalarımıza kaliteli ve sağlıklı hizmet vermemizi engellemekte, hekimlerin görevlerini yapamaz hale gelmelerine neden olmaktadır. Bu nedenle sağlıkta şiddet konusunda topyekün hareket edilmelidir. Tüm halkımızı ve kurumlarımızı sağlıkta şiddet konusunda hassas olmaya ve bu tarz olayların yeniden yaşanmaması için gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.
Antalya Aile Hekimliği Derneği olarak, her bir meslektaşımızın, her bir sağlık çalışanımızın, şiddete uğrama endişesi yaşamadan görev yapmasını istiyoruz. En büyük görevin de biz hekimlere ve sağlık çalışanlarına düştüğüne inanıyoruz. Birlik ve dayanışmamızı göstermeli, şiddete maruz kalan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmeliyiz.
Ama şu bir gerçek ki, şiddeti henüz yaşanmadan önlemeliyiz. Son dört ayda 2 hekimimiz, görevleri başında öldürüldüler. Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen’i ve Aksaray’da aile hekimliği yapan Hüseyin Ağır’ı, sağlıkta şiddete kurban verdik.
2012 yılında, ayda ortalama 721sağlık çalışanı şiddete uğradı. 2014 yılında bu sayı katlandı ve ayda 976 sağlık çalışanı şiddet gördü. İstatistikler, sağlık çalışanlarının diğer meslek gruplarına göre 16 kat fazla şiddete uğradığını gösteriyor. Bir vahim tablo da şu ki, sağlık sektöründe çalışanların en az yüzde 70’i görev süreleri boyunca sözel ya da fiziksel şiddete uğruyor. Ama biz biliyoruz ki, bu bir kader olmayacak. Sağlık ile şiddet artık bir arada anılmayacak.
Bu amaçla, hasta ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiren uygulamalar bir an önce düzenlenmelidir. Hasta, usulsüz rapor isteyemeyeceğini, komşusundan duyduğu antibiyotiği yazdıramayacağını bilmelidir.

Daha da önemlisi, sağlıkta şiddet uygulayana çok ciddi cezalar kesilmelidir. Tam da şimdi, daha da geç olmadan, bir sağlık çalışanın daha burnu dahi kanamadan, “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılmalıdır. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, Adalet Bakanlığını ve tüm bakanlıklarımızı, mecliste grubu bulunan tüm partilerin temsilcilerini, sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması için çalışmaya davet ediyoruz.
Ayrıca federasyonumuz AHEF, avukatları vasıtasıyla bir teklif hazırlamıştır. AHEF’in önerisi, TCK’da yapılacak düzenlemelerle cezaların arttırılmasıdır. Örneğin, TCK’nın 86. maddesinde, kasten yaralama fiilinin cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapistir. 86/3-C maddesi, mağdurun “kamu görevlisi” olması halinde, verilecek cezanın yarı oranında artırılacağına işaret eder. Sağlıkta şiddetin önlenebilmesi için, bu maddeye ayrı bir madde eklenerek, verilecek cezaların arttırılması gerekir. Ayrıca tutuklama şartlarının düzenlendiği Ceza muhakemesi kanunun 100. Maddesine de bir fıkra eklenmeli ve suçun niteliğine bakılmaksızın sağlık çalışanlarına karşı girişilen eylemlerde tutuklama kararı verilmelidir.
Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bireylerle mümkündür. Bireyleri sağlıklı tutan ise sağlıklı şartlar altında hizmet veren hekimlerdir.
Şiddetin sona erdiği günlerde buluşmak dileğiyle.
Saygılarımla…

Uzm. Dr. Ekin Saba
Antalya Aile Hekimleri Derneği Başkanı

 

web2web1web3