0242 237 50 75

HEKİMLER SUSMAZ, TTB SUSTURULAMAZ!

DSCF6249

Değerli Meslektaşlarımız;

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talepli davanın karar oturumu olacağı düşünülen 30 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek duruşma öncesi “Hekimler Susmaz, TTB Susturulamaz” başlıklı basın açıklaması 28 Kasım 2023 tarihinde Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Basın açıklaması Oda Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman tarafından okundu. Açıklamada “TTB’nin tüm MK üyelerinin görevden alınması istemli bu davanın açılmış olması bile ülke tarihinde kara bir leke olarak yerini şimdiden almış ve tarihi bir dava haline gelmiştir.” ifade edildi. Dr. Karaman ayrıca “Hukuki yönü olmayan bu davanın amacının; kamuoyu önünde, yargı eliyle hekimlerin örgütlü gücü TTB’yi itibarsızlaştırma, suçlu ilan etmek için algı yaratma ve TTB’yi kendilerince tasarımlamak olduğu açıktır.”dedikten sonra sözlerini “Tüm meslektaşlarımızı 30 Kasım 2023 Perşembe günü Ankara Dışkapı Adliyesi 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya çağırıyoruz.” diyerek sonlandırdı.

Basın açıklamasına katılan TTB MK üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin de bu davanın TTB’nin itibarsızlaştırılması, iktidar karşıtı hakikatleri dile getiren örgütlerin susturulması amacıyla açıldığını ifade etti.

BASIN METNİ

HEKİMLER SUSMAZ, TTB SUSTURULAMAZ!

Bundan yaklaşık 11 ay önce Türk Tabipleri Merkez Konseyi’ni (TTB MK) görevden alma istemi ile açılan davanın yeni duruşması 30 Kasım’da yapılacak. Bundan önce 10 Kasım’da görülen son duruşmada mahkeme hakiminin usul ve belge eksikliği gerekçesi ile bu kadar kısa süre sonraya tekrar duruşma koymasının 30 Kasım’ın karar duruşması olma olasılığını artırdığını düşünmekteyiz. TTB’nin tüm MK üyelerinin görevden alınması istemli bu davanın açılmış olması bile ülke tarihinde kara bir leke olarak yerini şimdiden almış ve tarihi bir dava haline gelmiştir.

Unutulmamalıdır ki; TTB Anayasal güvenceye sahip 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliği taşıyan hekimlerin demokratik kitle örgütüdür ve gücünü aldığı hekimlerin sesidir. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarında da vurgulandığı gibi demokratik ortamın gelişimine katkısı nedeniyle kamusal özellik verilmiş kurumun Merkez Konseyi demokratik bir seçimle ve hekimlerin oyları ile seçilmektedir. Merkez Konseyi’nin görevden alınmasına yönelik davanın varlığı bile örgütsel bütünlüğümüze, örgütsel bağımsızlığımıza, mesleki özerkliğimize saldırıdır. Bu girişim ülkemizde yaşamakta olduğumuz hukuksuzlaştırma, Anayasasızlaştırma, iktidar karşıtı her sesin susturulması adımlarının yansımasıdır. TTB 70 yıllık tarihsel geçmişinde defalarca yargı eliyle cezalandırılmak, susturulmak istenmiş ancak hakikatleri, sağlıklı yaşam hakkını, hekimlik mesleğinin evrensel değerlerini, barışı dile getirdiği için her defasında bu saldırıları bertaraf etmiştir. TTB, dayanışmayla 30 Kasım’da da daha da güçlenerek yoluna devam edecektir.

İddianamede yer alan, 12 Eylül darbecilerinin meslek örgütlerini hizaya getirme anlayışlarının ürünü olan  ‘görevi dışında faaliyet yürütme’ gerekçesini sahipleniş, bugünlerdeki sivil Anayasa söylemlerinin aslında iktidarın kendi varlığını sürdürme isteminden kaynaklı olduğunun açık kanıtıdır.

Hukuki yönü olmayan bu davanın amacının; kamuoyu önünde, yargı eliyle hekimlerin örgütlü gücü TTB’yi itibarsızlaştırma, suçlu ilan etmek için algı yaratma ve TTB’yi kendilerince tasarımlamak olduğu açıktır.

Demokrasiye sahip çıkmanın sağlığa sahip çıkmak olduğunun bilinciyle, hekimlerin iradesinin gaspı anlamına gelen, meslek örgütümüzü hedef alan saldırılara karşı mücadelemiz devam ediyor. TTB’nin demokratik yönetsel mekanizmalarına müdahalenin son bulması için söz konusu davanın ivedilikle geri çekilmesi, düşürülmesi gerekmektedir.

Biz hekimler olarak yaşama dair çabanın olduğu her konuya sahip çıktığımız gibi sağlık hakkına, mesleğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımızı 30 Kasım 2023 Perşembe günü Ankara Dışkapı Adliyesi 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya çağırıyoruz.

30 Kasım’da Ankara’dayız! 

Meslek Örgütüme Dokunma!

 Antalya Tabip Odası