0242 237 50 75

Hekimlik Değerlerimiz İçin Ankara’ya

images_duyuru_cagri

Bizler, halkın sağlık hakkını, hekimlik değerlerini, barışı.. savunmaya, geçmişte olduğu gibi

Türk Tabipleri Birliği ile dayanışmak için 27 Aralık 2018 Perşembe günü saat 09.00’da Ankara Adliyesi’ndeyiz!

Bizler, halkın sağlık hakkını, hekimlik değerlerini savunmaya, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşamdan ve barıştan yana olma tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle TTB Merkez Konseyi yöneticilerine açılan dava, 27 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak.

Tüm meslektaşlarımızı , 27 Aralık 2018 Perşembe günü saat 09.00’da Ankara Adliyesi’nde görülecek davaya katılmaya davet ediyoruz.

Duruşmanın tüm meslektaşlarımız tarafından takibi ve bu doğrultuda Ankara Adliyesi’nde belirtilen tarihte olunması hekimlik değerlerimizin savunulması açısından çok önemli.

Ankara’ya gelebilecek meslektaşlarımızın isimlerini en geç 22 Aralık 2018 Cumartesi gününe kadar odamız sekreteryasına bildirmelerini bekliyoruz.

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu