0242 237 50 75

Hekimlik Uygulamaları Ücretleri

images_HUV-1

 

Değerli Meslektaşlarımız,

TTB’den gelen yazıya göre; Hekimlik uygulamalarına ilişkin ücret tarifelerinin belirlenmesi hekimler, sağlık kuruluşları ve hastalar için önemli bir gereklilik olduğundan Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenip “Hekimlik Uygulamaları Veri tabanı” adıyla yer almaktadır.

Söz konusu tarifede belirlenen tutarlar her ne kadar Yasa’da rehber olarak nitelendirilmekte ise de genel olarak özel sağlık sisteminde uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, Vergi Usul Kanununun 267. Maddesi uyarınca vergi incelemelerinde emsal ücret olarak kabul edilmekte, tarifede belirlenen ücretin altında ücretin alınması halinde vergisel boyutta bunun sorgulanmasına gidilmekte ve cezai işlem uygulanabilmektedir.

Bu bakımdan Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen muayene, ameliyat, girişimsel işlem ve laboratuvar inceleme ücretlerine uyulmasında yarar vardır.

Saygılarımızla..

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

TTB’den Gelen Yazı İçin Tıklayınız