0242 237 50 75

İstanbul Sözleşmesi Bizim

images_web_istanbul

 

İstanbul Sözleşmesi Bizim

Gece yarısı kararnamesiyle Türkiye’nin, uzun yıllardır sürdürülen kadın mücadelesinin kazanımı, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi)’nden ayrıldığı ifade edilmiştir.

İstanbul Sözleşmesi insanların hiçbir yönden ayrımcılığa uğramaması gerektiğini belirten, kadına karşı şiddet ve ev içi şiddet tanımları yaparak her türlü şiddetin önüne geçmeyi amaçlayan diliyle uzun süredir gerici, eril siyasetin hedefi olmuştur.

Tüm itirazlara rağmen İstanbul Sözleşmesinden ayrılmak her geçen gün artan kadına yönelik şiddeti daha da teşvik etmektedir. Kadının değersizleştirilmesi, emeğinin sömürülmesi, görünmez kılınmasının artırılması, karanlığa mahkum edilmesi, yaşamdan koparılması demektir. Unutulmamalıdır ki insan, haklarıyla insandır.

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu