0242 237 50 75

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! Kokart hk.

İstanbul Sözleşmesi Yaşatır! Kokart hk.

 

Türk Tabipleri Birliği tarafından odamıza iletilen yazıda; Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedildiği ve konuyla ilgili olarak “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!” sloganıyla hazırlanmış olan yaka kokartlarının tüm sağlık kurumlarında çalışan üyelerimiz ile paylaşılması istenmiştir.

Paylaşım konusunda desteğinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Kokart için https://drive.google.com/file/d/1JjFz0y2Cs4X3EoXiGoA5Mn6uzamvFTid/view?usp=sharing tıklayınız

Saygılarımızla,

Antalya Tabip Odası