0242 237 50 75

İntern Toplantısı

images_web_intern

 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İntern doktorları ile TTB ve Tabip Odaları Tanıtım Toplantısı 22 Ekim 2021 ve 25 Ekim 2021 tarihlerinde yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Türkay ile birlikte Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin ve TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Kaan TAŞER ’in katıldığı toplantıda TTB ve tabip odaları görevleri, yetkileri, sorumlulukları nelerdir? Sağlık politikaları alanında neler yapıyorlar? Hekimlerin özlük hakları konusundaki talepleri nasıl bir mücadele hattı izleniyor?…. Vb. konularında bilgi aktarımı yapıldı.