0242 237 50 75

İNTERN HEKİMLERLE TOPLANTI

web 23-06intern

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İntern doktorları ile TTB ve Tabip Odaları Tanıtım Toplantısı 22 Haziran 2023 tarihlerinde yapıldı.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Türkay ile birlikte Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman’ın katıldığı toplantıda TTB ve tabip odaları görevleri, yetkileri, sorumlulukları nelerdir? Sağlık politikaları alanında neler yapıyorlar? Hekimlerin özlük hakları konusundaki talepleri nasıl bir mücadele hattı izleniyor?…. Vb. konularında bilgi aktarımı yapıldı.