0242 237 50 75

Genel Kurul ve Seçim İptali

images_GENELKURULSECIM

 

 Değerli Meslektaşımız,

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 13. Maddesinde Oda Genel Kurullarının Nisan ayında yapılması düzenlendiğinden, Odamızın 11 Nisan 2020 tarihinde genel kurulunun yapılmasına dair karar verilmiş, bununla ilgili gerekli duyuru tarafınıza iletilmişti.
Ancak COVİD -19 virüsü ile yapılacak mücadele ve tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda genel kurul ve seçimin ertelenmesi gerekliliği oluşmuştur. Aşağıda bir örneğini bulunan Türk Tabipleri Birliğinin yazısında da belirtildiği üzere; COVİD -19 virüsünün genel kurula katılacak üyelerimiz arasındaki bulaşma riskinin ortadan kaldırılması, üyelerimizin sağlığının korunması için 11 Nisan 2020 tarihinde yapılması kararlaştırılan genel kurul toplantısı ve seçim Yönetim Kurulumuzun 18.03.2020 tarih ve 11/5 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
Sağlık Bakanlığının bu tür toplantıların yapılmasında insan sağlığına yönelik bir riskin kalmadığını ilan etmesinden sonra belirlenecek tarihte Oda Genel Kurul Toplantımızın ve seçimin yapılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu