0242 237 50 75

2021 Yılında Aile Hekimliğinde Kölelik Düzenini Getiren Yönetmeliği Kabul Etmiyoruz

images_web_is_birakma

 

Değerli Meslektaşlarımız,

2021 Yılında Aile Hekimliğinde Kölelik Düzenini Getiren Yönetmeliği Kabul Etmiyoruz
Anayasa’ya ve ilgili yasalara aykırı olduğu açıkça belli olan, Aile Hekimliği çalışanlarına yapılması imkânsız iş yükü getiren ve özlük haklarını gasp eden yönetmelik derhal uygulamadan kaldırılmalıdır. Yüksek enflasyona bağlı olarak oluşan kayıplar geriye dönük olarak karşılanmalıdır.
TTB Aile Hekimliği Kolunun aldığı karara uyarak 27 Ağustos 2021 Cuma günü Dernek ve sendikaların katılımıyla yapılacak olan ”İş Bırakma” etkinliğini Antalya Tabip Odası olarak destekliyoruz. Birlikte daha güçlüyüz.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu