0242 237 50 75

İSİH Kolu Yürütme Kurulu Toplantısı

WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.53.15

Değerli Meslektaşlarımız;

Sağlık ortamında genel olarak yaşanan tüm olumsuzluklar kaçınılmaz olarak işyeri hekimliği alanını ve bu alanda çalışan meslektaşlarımızı da etkilemekte ve özlük hak kayıpları, emeğimizin karşılığını alamama, mesleğimizin değersizleştirilmesi, meslektaşlarımızda tükenmişlik vs. gibi sorunlar yaşanmaktadır. Böylesi bir ortamda TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu Yürütme Kurulu’nda görev alan arkadaşlarımız işyeri hekimleriyle bulundukları illerde/bölgelerde toplantılar yaparak sorunları, çözüm önerilerini ve yapılması gerekenleri ortaklaştırmaya çalışmaktadır.

Bu kapsamda İSİH Kolu Yürütme Kurulu üyeleri 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 14:00’de Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu’nda Antalya’daki işyeri hekimleri ile biraraya geleceklerdir.

Öncelikle aktif işyeri hekimleri olmak üzere tüm meslektaşlarımızın sorunlarımızı konuşmak ve ortak tutum alabilmek için düzenlediğimiz toplantıya katılımlarını bekliyoruz.

Antalya Tabip Odası