0242 237 50 75

İşyeri Hekimleri ile toplantı

isyeri-197

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu işyeri hekimleriyle toplantılarını sürdürüyor.

19 Temmuz 2022 günü ülkemizin değişik illerinde çalışan işyeri hekimleri ile zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirildi.

TTB İSİH Kol Yürütme Kurulunun koordinasyonu ile gerçekleştirilen ve 48 işyeri hekiminin katıldığı toplantıda işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

TTB İSİH Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut’un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya katılan çok sayıda hekim söz alarak görüş ve önerilerini belirttiler. Yapılan değerlendirmelerde; işyeri hekimlerin başta ücretleri, özlük hakları, çalışma süreleri, mesleki bağımsızlıkları olmak üzere sorunlar dile getirilerek yürütülecek mücadele ile ilgili öneriler sunuldu.