0242 237 50 75

İşyeri Hekimliği Belgelerinin Kiralanması

images_duyuru_duyuru

 

Değerli Meslektaşımız,

Birçok ilde olduğu gibi, Oda’mıza da yasal olarak işyeri hekimliği yapıyor görünmesine karşın ilgili işyerine hiç gitmeyen (sertifikasını kiralayan !) meslektaşlarımızın olduğuna ilişkin bilgiler ulaşmaktadır. Bu durumdaki hekimler hem görevlerini yerine getirmeyerek suç işlemekte hem de çalışanların sağlık hizmetlerine ulaşamamasına neden olmaktadır.

TTB Merkez Konseyi tarafından başlatılan çalışma kapsamında; Tabip Odalarından söz konusu durumdaki hekimlerin saptanması ve gerekli soruşturmaların başlatılması istenmektedir. Antalya Tabip Odası olarak konuya ilişkin sorumluluğumuzu yerine getirme çabası içerisindeyiz.
Fiili olarak işyeri hekimliği görevini yapmayan meslektaşlarımızı herhangi bir yasal süreçle karşılaşmamaları için mesleki etik değerlerimizi ve çalışanların sağlık haklarını koruma ve görevlerini yerine getirme konusunda uyarıyoruz.

Saygılarımızla.

TTB Merkez Konseyi’ nin ilgili yazısı ektedir.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

Ek : TTB Merkez Konseyi İşyeri Hekimliği Belgelerinin Kiralanması İddialarının Araştırılması linki.

http://www.ttb.org.tr/yazisma_goster.php?Guid=ae119ae6-eb1f-11e9-8724-23bd48342d44