0242 237 50 75

İşyeri Hekimliğinde Covid-19 Sorunları

images_crniyh

 

Değerli Meslektaşımız,

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE KARŞILAŞILAN COVİD-19 SORUNLARI

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu tarafından, işyeri hekimlerimiz için, COVID-19 Pandemisi ile mücadelede karşılaşılan sorunlarla ilgili soruların cevaplanacağı bir çalışma başlatılmıştır.

COVID-19 Pandemisi ile mücadelede, işyeri hekimliği uygulamalarında karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmeler, TTB hukukçuları, bilim kurulları ve ilgili birimler tarafından yapılacaktır.

İşyeri hekimlerimizin alanda karşılaştığı her türlü sorunu en geç 3 gün içinde TTB mail adresine (ttb@ttb.org.tr) iletmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dileriz.

Antalya Tabip Odası

YAZI İÇİN TIKLAYINIZ