0242 237 50 75

Kadın Cinayetlerine ve Sağlıkta Şiddete Hayır!

thalny1

13.06.2023 günü görevi başında hastalarına şifa dağıtma, onları yaşatma çabası içindeyken boşanma aşamasındaki eşi tarafından hunharca katledilen meslektaşımız Dr. Melek Bağçe’yi çalıştığı Alanya 5 Nolu Damlataş ASM önünde anma etkinliği düzenlenmiştir.

Etkinlikte öncelikle Dr. Melek Bağçe ve erkek şiddeti nedeniyle yaşamlarını kaybeden tüm kadınların anısına saygı duruşunda bulunulduktan sonra Antalya Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyon üyesi Prof. Dr. Elif Peştereli Tabip Odası ve SES’in hazırladığı ortak basın açıklaması metnini okudu.

Açıklamada Dr. Peştereli “Bizler biliyoruz ki; kadın cinayetleri politiktir ve bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi kızkardeşimiz Dr. Melek Bağçe’yi yaşamdan koparan fail yalnızca boşanma aşamasında olduğu erke değil, bu kadın düşmanı politikalardır.” ifadelerine yer verdi ve “İnsan haklarına ve onuruna yaraşır, şiddete karşı güvenli çalışma ortamlarını talep etmekten ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.” diyerek tamamladı.

Ardından Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman bu acı olayın yaşandığı ASM’ne kaybettiğimiz Dr. Melek Bağçe’nin adının verilmesinin meslektaşımızın anısını yaşatarak acımızın azaltılmasına katkı sunacağını belirtti.

TTB MK Üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin ise konuşmasında meslektaşımızı öldürenin sadece eşi olmadığını, ülkemizdeki etkin eril dilin, eril ortamı yaratan erkek egemen düzenin olduğunu belirtti.

SES Antalya Şubesi Eşbaşkanı Şükran İçöz ise sağlık ürettiğimiz yerlerin öldürüldüğümüz mekanlar olmaktan çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Daha sonra SES Alanya Temsilcisi Zehra Ayata ve Kadın Hakları Koruma Derneği Alanya Şubesi Temsilcisinin de konu ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştığı etkinlik alkışlarla ve “Şiddete Hayır” sloganları ile sona erdi.

Antalya Tabip Odası

Ortak Basın Açıklaması Metni

KADIN CİNAYETLERİNE VE SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR!

ACILIYIZ, ÖFKELİYİZ…

Ülkemizin içinde bulunduğu şiddet sarmalında bir kadın meslektaşımızı daha kaybetmenin derin hüznünü ve öfkesini yaşıyoruz. Geçtiğimiz gün Alanya 5 no’lu Damlataş Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan meslektaşımız Dr. Melek Bağçe’nin, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından işyerinde güpe gündüz rehin alınarak vahşice katledildiğini öğrendik.

Bu bir ilk değil maalesef ve adeta bir “deja-vu” hali olup bitenler. Kasım 2015’te meslektaşımız Dr. Aynur Dağdemir, birlikte çalıştığı kadın hemşireyi erkek şiddetinden korumaya çalışırken öldürülmüştü.… Ocak 2022’de Ebe Ömür Erez, aile sağlığı merkezinde erkek şiddetiyle katledilmişti…. Ekim 2022’de aile sağlığı merkezinde çalışan Emine hemşire, işyerinde bir erkek tarafından ateşli silahla vurulmuştu…. Nisan 2023’de Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşe Güneş, eski eşi tarafından hastane bahçesinde bıçaklı saldırıya uğramıştı…

Birkaç örneğini sıraladığımız bu acı olaylar, tıpkı meslektaşımız Dr. Melek Bağçe cinayetinde olduğu gibi, hem kadına yönelik şiddetin ve hem de hekime/sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin vücut bulduğu olaylar sayacında yerlerini aldı.

MELEK BAĞÇE, ÇAĞLAR BOYU SÜREN KADINA YÖNELİK ERKEK ŞİDDETİYLE YAŞAMDAN KOPARILAN KIZKARDEŞİMİZDİR.

Şiddeti meşrulaştıran, körükleyen, hatta sürekli olarak yeniden üreten iktidar ve siyaset dili, başta kadınlar, çocuklar, gençler, LGBTİ+lar olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde baskı, sindirme ve korku iklimi yaratmak amacıyla sürdürülmektedir. Dozu giderek artan bu şiddet söylemi, insan ve doğa haklarını hiçe sayan güvenlikçi-militarist-neoliberal politikalarla güçlendirilmektedir. Kadını ve kazanılmış haklarını yok sayan, onu sahiplenilmesi gereken bir mal gibi gören kadın düşmanı erkek egemen politikalar, alınmayan koruyucu önlemler, işletilmeyen düzenleyici mekanizmalar ve cezasızlık politikaları hayatımızın her alanını kuşatmaya devam etmektedir. Erkek failleri cesaretlendiren sözkonusu politikalar, şiddetin her türünün evlerde, işyerlerinde, okullarda, sokaklarda fütursuzca kol gezmesine ve yaygınlaşmasına yol açmakta; taciz, tecavüz ve cinayetle son bulan yaşam hakkı ihlalleri toplumun beden ve ruh sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit etmektedir. Bu süreçte kadına ve çocuğa yönelik her tür ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye dönük CEDAW, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Lanzarotte Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerin hayata geçirilmemesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde en etkili uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi’nin fesh edilmesi ve 6284 Sayılı Yasa’nın tartışmaya açılması, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin yaygınlaşmasında başta gelen belirleyici etkenlerdir.

BİZLER BİLİYORUZ Kİ; Kadın cinayetleri politiktir ve bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi kızkardeşimiz Dr. Melek Bağçe’yi yaşamdan koparan fail yalnızca boşanma aşamasında olduğu erkek değil, bu kadın düşmanı politikalardır.

MELEK BAĞÇE, SON ZAMANLARDA HIZLA ARTAN SAĞLIKTA ŞİDDETİN HEDEFİNDE YAŞAMINI KAYBEDEN BİR MESLEKTAŞIMIZDIR. Görevi sağlık hizmeti vermek ve yaşatmak olan meslektaşımız, gün ortasında, hiçbir güvenlik önlemi olmayan aile sağlığı merkezinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından önce rehin alınmış, sonra da hunharca öldürülmüştür. Sağlıkta Dönüşüm Projesi’yle yaratılan neoliberal sağlık sistemi, yalnızca birinci basamak sağlık hizmetlerini tahrip etmekle kalmamış, aynı zamanda hekimleri ve sağlık çalışanlarını parçalanan ve güvenli olmayan sağlık kurumlarında çalışmaya mahkum etmiştir. Kışkırtılmış sağlık talepleri, performans baskısı, güvencesiz çalışma, kamudan karşılanmayan koruyucu hizmet paketlerinin yarattığı çaresizlik, emeğin değersizleştirilmesi ve şiddete karşı korunaksız çalışma gibi çok yönlü olumsuz etkenler hekimler ve sağlık emekçileri için tehdit olmaya devam etmektedir. Meslek örgütümüzün ve sendikaların giderek artan sağlıkta şiddetin durdurulması için yaptıkları geniş katılımlı eylem ve etkinlikler, hazırladıkları yasa önerileri siyasal iktidarın kör duvarlarında yankı bulamamakta, sağlık çalışanlarının “Sağlıkta şiddete son” çığlıkları duyulmamaktadır. Sağlığın ve yaşamın korunması için hizmet üretilen ve güvenli olması gereken sağlık kurumları, günümüzde eli silahlı erkek faillerin kolayca girip çıktığı, özellikle kadın sağlık çalışanlarına yönelik tacizden cinayete her tür şiddet eylemini gerçekleştirebildiği ortamlara dönüşmüştür.

BİZLER BİLİYORUZ Kİ; Meslektaşımız Dr. Melek Bağçe’nin çalıştığı Damlataş Aile Sağlığı Merkezi’nde katledilmesine yol açan, şiddete açık olan ve şiddete karşı gerekli önlemlerin alınmadığı bu güvenli olmayan çalışma ortamlarıdır.

YAŞAMI SAVUNAN BİR MESLEĞİN ÜYELERİ OLARAK BURADAN BİR KEZ DAHA HAYKIRIYORUZ;

Kadına yönelik şiddet ve sağlıkta şiddet sonucu kaybettiğimiz meslektaşlarımızı /sağlık çalışanlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz.

Bir kadın daha kaybetmemek için, yaşamdan, sağlıktan, özgürlükten ve meslekten bir kişi daha eksilmemek için, kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

İnsan haklarına ve onuruna yaraşır, şiddete karşı güvenli çalışma ortamlarını talep etmekten ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.

KADIN CİNAYETLERİ VE SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN!.. ANTALYA TABİP ODASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI ANTALYA ŞUBESİ

ANTALYA TABİP ODASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI ANTALYA ŞUBESİ