0242 237 50 75

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı  Komisyonu

Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu

Odamız Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu, 18 Eylül 2014 tarihinde Ekin Saba ve Hafize Öztürk Türkmen’in katılımıyla toplandı. Kongreler, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları nedeniyle katılımın düşük olduğu toplantıda, 13 Eylül 2014 tarihinde TTB Merkez Konseyi’nde yapılan Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol toplantısına komisyon adına katılan Hafize Öztürk Türkmen toplantıya ilişkin bilgileri ve izlenimlerini paylaştı. Bu bağlamda kol ve farklı illerden komisyonların çalışmaları, ülke genelinde kadın üreme sağlığı, kürtaj, kadına yönelik şiddet, göç ve kadın sağlığına ilişkin araştırmalar, örgütsel çalışmada kota uygulamaları, kol yürütme seçimleri, tematik çalışma gruplarının oluşumu, yeni dönemde savaş-göç ve kadın sağlığına yönelik kol faaliyetlerinin planlanması konularında dile getirilenler paylaşıldı ve değerlendirildi.

Kol toplantısı amaç ve hedefleri ışığında Antalya’da komisyon örgütlenmesi ve çalışmalarının verimli kılınması yönünde iç eğitim ve alan araştırmalarının planlanması biçiminde öneriler geliştirildi.

Bir sonraki toplantının yaklaşan bayram tatili de dikkate alınarak 13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında uygun bir günde yapılması kararlaştırıldı.