0242 237 50 75

TTB Kadın Hekimlik Kolu Toplantısı

images_KADINSON

 

 

Değerli Meslektaşımız,

TTB Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Kolu  24 Nisan 2020 tarihinde saat 19.00-22.00 arasında ZOOM PROGRAMI ile kol toplantısı yapmayı planlamıştır.

TOPLANTI TÜM KADIN HEKİM ÜYELERİMİZE AÇIKTIR. Toplantı gündemi: “1. Pandemi sürecinde kadın hekim olarak yaşadıklarımız 2. Pandemi sürecinde kadına yönelik şiddet ve kadın sağlığı hizmetlerinin durumu 3. Serbest konu ve değerlendirmeler” dir. Toplantıya katılmak isteyen kadın hekimlerimizin, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör ile 505 403 16 21 telefon numarasından iletişime geçmeleri, verilecek bağlantı ve şifresi ile bu toplantıya katılımı önemlidir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu