0242 237 50 75

AKIL ve BİLİM DIŞI, BASKI ve CEZA YÖNETMELİĞİNİ KABUL ETMİYORUZ.

images_ASASDFGHJJ_-_Kopya

 

Değerli Meslektaşlarımız,

AKIL ve BİLİM DIŞI, BASKI ve CEZA YÖNETMELİĞİNİ KABUL ETMİYORUZ.
Anayasa’ya ve ilgili yasalara aykırı olduğu açıkça belli olan, Aile Hekimliği çalışanlarına yapılması imkansız iş yükü getiren ve özlük haklarını gasp eden yönetmelik derhal uygulamadan kaldırılmalıdır. Yüksek enflasyona bağlı olarak oluşan kayıplar geriye dönük olarak karşılanmalıdır.
TTB Aile Hekimliği Kolunun aldığı karara uyarak 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü ve devamında yapılacak olan ”İş Bırakma”etkinliğini Antalya Tabip Odası olarak destekliyoruz. Birlikte daha güçlüyüz.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

TTB AHEK’ten Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne Karşı Mücadele Programı