0242 237 50 75

Komisyon toplantısı

Komisyon toplantısı

23 Temmuz 2014 Çarşamba

23 Temmuz 2014 Çarşamba saat:18.30’da İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyon toplantısı Antalya Tabip Odası’nda gerçekleştirilecektir.

Toplantıya komisyon üyeleri başta olmak üzere ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Komisyon Yürüttme Kurulu