0242 237 50 75

Komisyonlarımızı yeniden kuruyoruz

images_duyuru_komisyon

25 Mayıs 2018 tarihine kadar odamız sekretaryasına isimlerinizi yazdırmanızı veya mail yoluyla iletmenizi

Değerli Meslektaşımız,

Odamız Yönetim Kurulunca 2018-2020 döneminde ilk aşamada kurulması düşünülen komisyonlar aşağıda olup, herhangi birinde veya birkaçında aktif olarak görev almak isteyen meslektaşlarımızın 25 Mayıs 2018 tarihine kadar odamız sekretaryasına isimlerinizi yazdırmanızı veya mail yoluyla iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Komisyonlar:

• İşyeri Hekimliği Komisyonu
• Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Komisyonu
• Özel Hekimlik Komisyonu
• Kadın Hekimlik Komisyonu
• Asistan Hekim Komisyonu
• Hukuk ve Etik Komisyonu
• Basın&Yayın ve Örgütlenme Komisyonu
• Kültür&Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu
• Eğitim Komisyonu
• Emekli Hekimler Komisyonu

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu