0242 237 50 75

Krizde Tabip Odaları

Krizde Tabip Odaları

Dr.Eriş Bilaloğlu “Krizde Tabip Odaları” başlıklı bir sunum yapacaktır.

2018 yılı Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantılarından dördüncüsü 15 Ekim 2018 Pazartesi saat:19.30’da tabip odamız toplantı salonunda yapılacaktır.
Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantımızda TTB önceki dönem başkanlarından Dr.Eriş Bilaloğlu “Krizde Tabip Odaları” başlıklı bir sunum yapacaktır.

Bütün meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.