0242 237 50 75

Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi

images_mbys

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı’nın yazısı üzerine İl Sağlık Müdürlükleri tarafından meslektaşlarımıza gönderilen yazıda 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemine entegre olmaları istenmiştir.

Söz konusu talebin hukuki dayanağı olarak Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 27.maddesi sekizinci fıkrası gösterilmektedir.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 27.maddesi açıkça hukuka aykırı ve uygulanması halinde telafisi olmayan zararlara neden olabileceğinden dolayı Danıştay 15. Dairesinin 15.01.2019 tarih ve 2018/530 E. Sayılı kararı ile durdurulmuştur.

Ayrıca Kişisel Sağlık Verilerinin, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılması amacıyla, hastaların açık rızası olmaksızın paylaşılamaz, işlenemez. Aksi yöndeki işlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası ihlali ve Türk Ceza Yasası 136. Maddesi gereğince suçtur.

Bu bakımdan il sağlık müdürlükleri tarafından gönderilen yazının geri çekilmesi talebi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık Bakanlığı’na yazı yazılmıştır.

TTB TARAFINDAN SAĞLIK BAKANLIĞI’NA YAZILAN YAZI İÇİN TIKLAYINIZ

DANIŞTAY İPTAL KARARI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMEK ÜZERE DİLEKÇE

TTB TARAFINDAN TABİP ODALARINA GÖNDERİLEN YAZI

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu