0242 237 50 75

Meslek Hastalıklarına Genel Bakış

images_foto2016_aydan-sunu

Dr.Aydan İzgi tarafından yapılan “Meslek Hastalıklarına Genel Bakış” başlıklı sunumun

Odamız İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu 1 Ekim 2018 pazartesi günü saat 18:00 de 8 meslektaşımızın katılımıyla toplandı.

Dr.Aydan İzgi tarafından yapılan “Meslek Hastalıklarına Genel Bakış” başlıklı sunumun ardından, ülkemizde meslek hastalıklarında tespit ve kayıt yetersizliği üzerine bir tartışma yürütüldü.

Sunuma PDF formatında ulaşmak için bu linki tıklayınız

Toplantıda Alınan kararlar:

1- Bir sonraki toplantıda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Buket Cinemre tarafından “Çalışma Hayatında Psikososyal Risk Etmenleri” başlıklı bir sunum yapılmasına,

2- 14 Ekim 2018 tarihinde TTB’de yapılacak olan İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısına komisyonumuzdan katılım sağlanmasına,

3- Bir sonraki toplantının 5 Kasım 2018 tarihinde yapılmasına

oy birliği ile karar verildi.